mei 21, 2024

Open Leaks

Zakelijk Direct Website

Het Lean Kano model

Het Lean Kano model, ontworpen in de jaren ’80, is een onderdeel van de Lean Six Sigma methodologie. Bij het Lean Kano model gaat het om het in kunnen spelen op de behoeftes van de klant. Als organisatie moet je hier goed van op de hoogte zijn zodat je je processen en producten zo effectief mogelijk kunt inrichten om de klant zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Dit resulteert een gunstige effect op de bedrijfsvoering en een positieve perceptie van je klant over jouw product en organisatie.

In het Lean Kano model worden de klantwensen afgezet tegen twee indicatoren. Ten eerste de ‘mate waarin de behoeften zijn ingevuld’ en de tweede is de ‘mate van tevredenheid die de klant ervaart’. Vervolgens worden in het Lean Kano model de klantbehoeften onderscheiden op basis van een drietal factoren:

  • De basisfactoren (het product moet er altijd aan voldoen)
  • De prestatiefactoren (hoe meer, hoe beter)
  • WOW-factoren (verrassende bijkomende factoren)

Uitvoering van het Lean Kano model in de praktijk

Zoals gezegd leent het Lean Kano model zich goed voor het achterhalen van de eigenschappen van je producten en van de wensen van je klanten. Dit doe je met behulp van een stappenplan. Je begint met het in kaart brengen van de eigenschappen van je product. Vervolgens maak je onderscheid tussen die eigenschappen. Vergelijk dan het aanbod met de basiseigenschappen. Maak een plan voor overtreffende eigenschappen en tenslotte maak je een keuze voor die prestatie eigenschappen die de meeste marge opbrengen. 

Dit is het Lean Kano model in het kort samengevat. Voor uitbreiding en verdieping kun je verschillende trainingen en cursussen volgen bij The Lean Six Sigma Company. Je krijgt daar een gedegen uitleg over dit model en over andere handige tools en methodes. Tevens kun je via hen een gecertificeerd Lean Six Sigma professional worden.