april 18, 2024

Open Leaks

Zakelijk Direct Website

pre employment screening

3 tips om HR-routines te verbeteren

Het menselijk kapitaal is verantwoordelijk voor een groot deel van het succes van elke onderneming en daarom heeft het bedrijfsleven al een reeks beleidsmaatregelen en praktijken ingevoerd die het beheer van mensen versterken.

Ook HR moest evolueren om met souplesse en doeltreffendheid aan alle nieuwe eisen te kunnen voldoen. De voorbereiding van haar professionals, de analyse van tendensen, de optimalisering van interne processen, waren maatregelen die werden genomen om de sector in staat te stellen deze relevante rol in het beheer en de bedrijfsresultaten van de onderneming op zich te nemen. Bekijk daarom hieronder enkele tips om HR-routines te verbeteren en ze strategischer en efficiënter te maken!

1. Ken de business

HR moet de business diepgaand kennen, met inbegrip van de marktsituatie, de invloed van economische en politieke factoren, trends en technologieën, toekomstige uitdagingen en de wereldwijde strategie van de onderneming. Alleen met een alomvattende visie kan de HR-sector doeltreffende acties ontwikkelen om werknemers op de juiste manier te kwalificeren en goed voorbereide en goed presterende teams te vormen.

pre employment screening

2. Vaststellen van sterke en zwakke punten

Het is noodzakelijk alle sterke en zwakke punten van de onderneming in kaart te brengen, met als uitgangspunt de waarden en de cultuur van de organisatie. Het is van belang rekening te houden met het bedrijfssegment, de eigenaardigheden en de concurrentiepositie van deze markt.

Om de sterke punten te accentueren en de zwakke punten te minimaliseren, is het aan de HR-sector om de competenties van de professionals in kaart te brengen en er individueel aan te werken, zodat zij zich ontwikkelen en met meer kwaliteit, motivatie en engagement kunnen produceren.

3. Pre employment screening

Het in kaart brengen van de sterke en zwakke punten van het bedrijf moet ook dienen ter ondersteuning van het proces om talent aan te trekken en te behouden. Met pre employment screening is het mogelijk om het ideale beroepsprofiel te bepalen door middel van competentieanalyse, het is mogelijk om effectievere selectieprocessen uit te voeren.

Het is belangrijk te onthouden dat dit profiel technische en gedragsaspecten moet integreren – en hetzelfde geldt voor het retentiebeleid. Een management op basis van competenties is in staat om goede professionals te behouden, groeimogelijkheden te bieden, talenten te waarderen, naast erkenning.