juli 23, 2024

Open Leaks

Zakelijk Direct Website

UWV bezwaar

BEZWAAR UWV

Het UWV kan een beslissing nemen over uw uitkering. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan is het raadzaam om bezwaar tegen UWV te maken tegen de beslissing. Uw situatie zal opnieuw beoordeeld worden door het UWV en het UWV zal kijken of uw bezwaarschrift gegrond is. Het is zaak dat u uw bezwaar bij UWV op tijd indient. Het bezwaar bij UWV moet binnen 6 weken zijn ingediend nadat de brief waarin de beslissing staat is verzonden. De bezwaartermijn is meestal 2 weken als het gaat om een Ziektewetuitkering. U vindt in de brief van de beslissing van het UWV terug hoe lang u de tijd hebt om bezwaar bij UWV in te dienen. Als u niet tijdig uw bezwaar ingediend hebt, wordt uw bezwaar niet in behandeling genomen door het UWV (het bezwaar is dan niet-ontvankelijk). Als u meer tijd nodig hebt om uw bezwaar naar UWV te schrijven, dan kunt u een voorlopig bezwaarschrift indienen waarin u aangeeft dat de gronden op een later moment zullen worden aangedragen. U zult dan binnen 4 weken de gronden kenbaar moeten maken.

UWV bezwaar

Een bezwaar bij UWV indienen moet schriftelijk gebeuren. Dit kan op twee manieren, namelijk online (met DigiD) of per post. Het is raadzaam om enige bewijzen mee te zenden met het bezwaarschrift. Als er medische redenen zijn, stuurt u deze medische bewijzen afzonderlijk mee. Het UWV zal uw situatie dan opnieuw beoordelen. Via een telefonisch gesprek kan het UWV vragen of u uw bezwaar in wilt trekken, of u een oplossing wilt vinden via mediation of een afspraak maken voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting zal het UWV uw bezwaarschrift met u bespreken. Het is tevens een gelegenheid om vragen te stellen voor beide partijen.

Binnen 13 weken nadat de bezwaartermijn is afgelopen, zal uitspraak op bezwaar bij UWV worden gedaan. U zult de uitspraak wederom per post ontvangen. Het UWV heeft 17 weken als er medische redenen gegeven zijn in het bezwaarschrift.

UWV bezwaar

De bezwaarprocedure schort de bestreden beslissing niet op. De beslissing blijft dus geldig totdat er een uitspraak op bezwaar gedaan is. Als u in financiële nood komt, kan er een voorlopige voorziening aangevraagd worden of kunt u bijstand aanvragen bij uw gemeente.

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van UWV, dan kunt u een beroep instellen bij de rechtbank.