mei 21, 2024

Open Leaks

Zakelijk Direct Website

Outplacement

Een outplacementbureau wordt ingeschakeld door een werkgever die werknemers ontslaat / ontslaan moet. Vaak is er sprake van een reorganisatie, maar er kan bijvoorbeeld ook een arbeidsconflict zijn ontstaan. Outplacement wil zeggen het begeleiden van mensen die ontslagen zijn of dreigen te worden ontslagen, naar nieuw werk. Dit kan zijn bij een andere werkgever of als zelfstandige. Het outplacementbureau ondersteunt bij het vinden van werk door het aanbieden van (sollicitatie)trainingen, omscholingstrajecten en persoonlijke begeleiding (waar liggen je talenten, wat wil je precies…). Vaak heeft een outplacementbureau ook een netwerk van opleidingsinstituten en werkgevers. 

Enroute

Enroute is een outplacementbureau in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Enroute biedt maatwerk trajecten aan voor zowel groepen als individuen. 

Outplacementbureau Haarlem

In Noord-Holland opereert Enroute Haarlem. Dit outplacementbureau begeleidt, adviseert en ondersteunt op persoonlijk en individueel niveau; maatwerk dus. Zo heb je bijvoorbeeld gedurende het hele traject één en dezelfde consultant. Deze consultant is een gediplomeerde loopbaancoach die je gedurende het gehele traject begeleidt en adviseert.

Hoe werkt het?

Eerst vind er een kennismakingsgesprek plaats, waarin er geïnventariseerd wordt wat je nodig hebt om weer aan de slag te kunnen en op welke wijze het bureau je ondersteuning kan bieden. In overleg met elkaar wordt er dan een plan opgezet. 

Waarom Enroute Haarlem?

Outplacementbureau Haarlem heeft veel ervaring en kent de arbeidsmarkt goed, heeft een uitgebreid netwerk en een eigen vacaturezoeksysteem. Hierdoor wordt de kans op het vinden van een passende baan aanzienlijk vergroot. 

Wil je meer weten van Outplacementbureau Haarlem of wil je een afspraak met ze maken, kijk dan hier