april 23, 2024

Open Leaks

Zakelijk Direct Website

financeinfologo

Welke belastingschijven zijn er in Nederland?

Belastingschijven uitleg box 1; 

Het belastbaar inkomen voor box 1 is het saldo min de aftrekposten. Hierbij word gekeken naar het inkomen uit pensioenen, winst uit de onderneming, de gekregen uitkeringen enzovoorts.

Hieronder vind u de aftrekposten van box 1

Aftrekposten voor box 1

 • aftrekbare kosten van eigen woning
 • reisaftrek openbaar vervoer
 • ondernemersaftrek
 • werknemersaftrek
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • betaalde alimentatie
 • overige persoonsgebonden aftrek (waaronder studiekosten, levensonderhoud, specifieke zorgkosten)

Belastingschijven uitleg box 2; 

Hierin wordt er gekeken of u aanmerkelijk belang hebt in een vennootschap of coorporatie. Er is sprake van een aanmerkelijk belangrijk wanneer u 5% of meer in handen hebt van de aandelen. U moet dan de belasting betalen over het inkomen uit uw aandelen

Er is dus sprake van een aanmerkelijk belang wanneer u minsten 5% in handen heeft van:

 • de aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
 • de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap
 • de genotsrechten van de winstbewijzen of aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
 • het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag

Belastingschijven uitleg box 3;

Dit is belastbaar inkomen uit spaargeld, vastgoed en aandelen. Het tarief hiervoor bedraagt 30%.