juli 23, 2024

Open Leaks

Zakelijk Direct Website

BHV, verplicht voor elke werkgever

Het is in de ARBO wet vastgelegd dat elke werkgever, of je nu 1 man in dienst hebt of 1000, voldoende BHV getraind personeel op de werkvloer aanwezig moet hebben. Hoeveel jij nodig hebt hangt af van de uitkomsten uit je Risico Inventarisatie en Evaluatie Rapport, van het aantal werknemers je hebt, van de sector waar je bedrijf zich in bevindt en de uren die je dekt. De veiligheid van je personeel en je klanten of bezoekers staat tijdens BHV centraal. Voor cursussen in Friesland, kan de BHV Heerenveen cursus van G4S een goede uitkomst bieden.

 

Wat leer je tijdens een BHV cursus?

Er zijn een paar onderwerpen wettelijk verplicht om tijdens een cursus behandeld te worden. Hieronder vind je bijvoorbeeld levensreddend handelen, wat de periode overbrugt tussen het ongeval en de komst van de professionele hulpverleners. Je leert de defibrillator te gebruiken en te reanimeren. Maar ook communicatie, tussen alle betrokken partijen van managers tot de brandweer. De trainingsfaciliteiten van BHV Heerenveen beschikt over roomsimulatoren en nagebootste situaties op bijvoorbeeld een schip om zo praktijkgericht mogelijk te kunnen trainen.

 

De taken van een BHV’er

Wat kan je verwachten van het personeel dat je BHV Heerenveen hebt getraind? Deze mensen zijn inzetbaar voor het assisteren bij het RI&E rapport omdat ze risicovolle situaties kunnen herkennen. Ze kunnen potentiele problemen aangeven en kleine brandjes blussen. Tijdens een noodsituatie zullen ze direct handelen en snel en rustig alle mensen die zich op de locatie bevinden evacueren. Ook de communicatie met het ambulancepersoneel en de brandweer wordt gedaan door de BHV’ers.

 

Vervolgcursussen

De certificaten van je werknemers zijn 2 jaar geldig. Zorg er dus voor dat ze deze op tijd verlengen door een vervolgcursus te organiseren. Als je niet voldoende BHV getrainde mensen in dienst hebt tijdens een inspectie kan dit leiden tot boetes.