juli 23, 2024

Open Leaks

Zakelijk Direct Website

Wat ik als werkgever verwacht van re integratie 2e spoor

Als werkgever had ik al een aantal maal een sanctie van het UWV te pakken omdat de re integratie 2e spoor onvoldoende was. Om dit te voorkomen ben ik opzoek gegaan naar een re integratiebedrijf waarmee ik duidelijke afspraken kon maken over het re integreren van zieke werknemers buiten mijn bedrijf.

De regels volgens het UWV

Wanneer een werknemer een jaar ziek is en de re integratie bij de eigen werkgever blijft achter of stagneert dan heeft de werkgever de plicht om een re integratie traject 2e spoor in te zetten. Dit traject heeft als doel dat de zieke werknemer buiten het eigen bedrijf passend betaald werk vindt. Aan een goed traject ligt een plan ten grondslag waarin de te ondernemen activiteiten zijn opgenomen binnen een bepaald tijdspad. De arbeidsmarkt moet onderzocht worden op de passende mogelijkheden en de werknemer moet actief solliciteren.

Goede afspraken

De werkgever blijft verantwoordelijk voor het traject daarom zijn goede afspraken met het re integratiebedrijf zo belangrijk. Na enkele gesprekken met re integratiebedrijven kon ik met BeauAvis de beste afspraken maken over een duidelijke trajectplan en tijdige evaluaties. Zo blijf ik op de hoogte van de voortgang en kan ik ingrijpen wanneer doelen niet worden gehaald. Voor mijn werknemers is het fijn dat er duidelijkheid is over wat er in het 2e ziektejaar verwacht wordt. Door de re integratie 2e spoor goed aan te pakken voorkom ik een hoop financiële ellende en maakt mijn werknemer meer kans op een passende werkplek.