juli 23, 2024

Open Leaks

Zakelijk Direct Website

DLP’er

Werken als DLP’er

DLP staat voor Deskundig Leidinggevende Projecten. Als er op een plek gewerkt wordt waar mogelijk verontreinigde grond of grondwater aanwezig is, is het zaak dat de werkzaamheden toch veilig uitgevoerd kunnen worden. Een DLP’er kan in dat geval ingezet worden om hiervoor zorg te dragen.

Plannen opstellen en checken of men zich eraan houdt

Een DLP’er of veiligheidsdeskundige op de werkplek kan ingezet worden voor diverse werkzaamheden en heeft dan ook verschillende taken. Deze taken zijn onder andere het opstellen en toetsen van een V&G plan. De DLP’er stelt een veiligheidsplan op zodat de mensen op een plek waar mogelijk met verontreinigde grond gewerkt wordt toch veilig kunnen werken. In de praktijk betekent dit dat ze veiligheidskleding dragen en volgens de regels hun werkzaamheden uitvoeren. De DLP’er kan er toezicht op houden of dit echt goed gebeurt en mensen erop aanspreken als de veiligheid in het gedrang komt.

Kijk online wat DLP allemaal inhoudt

Dit is slechts één voorbeeld van de taken binnen de DLP. Op de website van G4S kun je alle taken lezen die bij deze functie aan de orde komen. Je kunt er een opleiding volgen waarmee je een certificaat behaalt en mag werken op dit vakgebied.

Eenvoudig aanmelden voor een cursus Voor alle mogelijkheden en de inhoud van de training en de functie neem je het beste eerst even contact met G4S. Als het je zinvol lijkt een dergelijke cursus te volgen (zelf of door een van je personeelsleden) kun je je hiervoor eenvoudig online aanmelden. Om te weten wat de kosten zijn kun je altijd op voorhand een offerte aanvragen.